Liên hệ PXP LAB

Bạn có thể liên hệ với PXP LAB như thông tin bên dưới:

Thời gian làm việc: 

  • Thứ 2: 07:00 – 17:00
  • Thứ 3: 07:00 – 17:00
  • Thứ 4: 07:00 – 17:00
  • Thứ 5: 07:00 – 17:00
  • Thứ 6: 07:00 – 17:00
  • Thứ 7: 07:00 – 17:00

Website: http://pxplab.vn/

Địa chỉ:

74 Đường Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Xem bản đồ)

Số điện thoại:

+848 866544243

+848 71088880

Email:

Sale01@donghanh.asia

contact.pxplab@gmail.com

Mã số thuế: 0313635230